Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu

Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu

Fon Stratejisi

Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak altına ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına, en fazla % 20’ si ise kira sertifikaları, katılma hesapları, Ziraat Portföy Katım Endeksinde yer alan ortaklık payları ile Danışma Kurulunun icazet verdiği ortaklık payları ve altın ve diğer kıymetli madenlere yatırılır. Faizsiz yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%95 KYD Altın Fiyat Endeksi-Ağırlıklı Ort. +% 5 KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi-TL olarak belirlenmiştir

Fonun Bilgilendirme Tablosu

Halka Arz Tarihi 02.08.2010
Fon Kodu TCA
Fon Toplam Değeri 17.252.012,57
Fon Birim Fiyatı 0,020644
Risk Değeri 6
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,0038%
En Az Alınabilir Pay adedi 500 ve Katları
En Az Satılabilir Pay adedi 500 ve Katları
 
 
 

Fon Varlık Dağılımı

Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.

Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

İşlem Saatleri:


Müşteriye Fon Satış 
Gün içinde saat 13:30'a kadar talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki işgünü, saat 13:30'dan sonra talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki ikinci işgünü işlem gerçekleşecektir.

Müşteriden Fon Alış 
Gün içinde saat 13:30'a kadar talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki işgünü, saat 13:30'dan sonra talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki ikinci işgünü işlem gerçekleşecektir.