Ziraat Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Ziraat Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fon Stratejisi

"Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIAŞ’ta işlem gören ortaklık payları arasından, fon portföy yöneticileri tarafından risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenlere yatırılır. Ayrıca, Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIAŞ’ta işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%90 BİST Ulusal 100 Endeksi + %10 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt olarak belirlenmiştir.

Fonun Bilgilendirme Tablosu

Halka Arz Tarihi 04.05.2000
Fon Kodu TZD
Fon Toplam Değeri 2.754.066,46
Fon Birim Fiyatı 0,140613
Risk Değeri 6
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 0,022484
En Az Alınabilir Pay adedi 100
En Az Satılabilir Pay adedi 100

Fon Varlık Dağılımı

Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.

Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

İşlem Saatleri:


Müşteriye Fon Satış 
Gün içinde saat 13:30'a kadar talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki işgünü, saat 13:30'dan sonra talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki ikinci işgünü işlem gerçekleşecektir.

Müşteriden Fon Alış 
Gün içinde saat 13:30'a kadar talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki ikinci işgünü, saat 13:30'dan sonra talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki üçüncü işgünü işlem gerçekleşecektir.