Ziraat Portföy Katılım Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Ziraat Portföy Katılım Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fon Stratejisi

Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Ziraat Portföy Katılım Endeksinde yer alan ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları Kurul düzenlemelerine uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks Ziraat Portföy Katılım Endeksi’dir. En fazla % 20’ si ise altın, gümüş ve diğer kıymetli madenler, yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikaları ve ortaklık payları, katılma hesapları ( TL/Döviz ) / altına dayalı katılma hesapları, katılım fonu katılma payları, Faizsiz yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%85,14 Hisse Senedi + %14,86 Özel Sektör Kira Sertifikası

Fonun Bilgilendirme Tablosu

Halka Arz Tarihi 10.09.2015
Fon Kodu ZPE
Fon Toplam Değeri 3.002.241
Fon Birim Fiyatı 1,239234
Risk Değeri 4
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,83%
En Az Alınabilir Pay adedi 5
En Az Satılabilir Pay adedi 1

Fon Varlık Dağılımı

Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.

Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

İşlem Saatleri:


Müşteriye Fon Satış 
Gün içinde saat 13:30'a kadar talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki işgünü, saat 13:30'dan sonra talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki ikinci işgünü işlem gerçekleşecektir.

Müşteriden Fon Alış 
Gün içinde saat 13:30'a kadar talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki ikinci işgünü, saat 13:30'dan sonra talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki üçüncü işgünü işlem gerçekleşecektir.