Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu

Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu

Fon Stratejisi

Fon kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80 ni devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, en fazla %20si ise piyasa koşulları ve karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak TL, Gelir Ortaklığı Senetleri, Faizsiz İpoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymet, katılım hesabı ve fon toplam değerinin %10'unu geçmeyecek şekilde vaad sözleşmelerine yatırılır.

 

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

“%35 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları + %45 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları + %20 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL olarak belirlenmiştir.

 

Fonun Bilgilendirme Tablosu

Halka Arz Tarihi 05.06.2017
Fon Kodu ZPK
Fon Toplam Değeri 125.883.447,22
Fon Birim Fiyatı 1,025975
Risk Değeri 2
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,460%
En Az Alınabilir Pay adedi 1 Pay ve Katları
En Az Satılabilir Pay adedi 1 Pay ve Katları

Fon Varlık Dağılımı

Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.

Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

İşlem Saatleri:


Müşteriye Fon Satış 
Kurucunun merkezi ile Kurucunun fon katılma payı alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Tüm Şubeleri, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tüm Şubelerinden 09.00 - 16.00 saatleri arasında; fon dağıtım kuruluşlarının şube, telefon, internet bankacılığı, ATM sistemleri ve bunlar yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanalları aracılığıyla ise 7/24 pay alım satımı gerçekleştirilebilir.

Müşteriden Fon Alış 
Kurucunun merkezi ile Kurucunun fon katılma payı alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Tüm Şubeleri, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tüm Şubelerinden 09.00 - 16.00 saatleri arasında; fon dağıtım kuruluşlarının şube, telefon, internet bankacılığı, ATM sistemleri ve bunlar yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanalları aracılığıyla ise 7/24 pay alım satımı gerçekleştirilebilir.