Ziraat Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Ziraat Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Fon Stratejisi

Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon yönetim stratejisi, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesi ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak kamu ve özel sektör orta vadeli sermaye piyasası araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı hedeflemektedir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir. Fon Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu olması nedeniyle fon portföyünün; aylık ağırlıklı ortalama vadesi 91-730 gün olacak şekilde fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%40 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi- Orta Vade % 40 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi-Değişken+ %10 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi-TL+% 10 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt olarak belirlenmiştir.

Fonun Bilgilendirme Tablosu

Halka Arz Tarihi 16.04.1990
Fon Kodu ZBK
Fon Toplam Değeri 68.094.103,56
Fon Birim Fiyatı 180,462043
Risk Değeri 2
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,0002
En Az Alınabilir Pay adedi Min 1 pay
En Az Satılabilir Pay adedi Min 1 pay

Fon Varlık Dağılımı

Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.

Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

İşlem Saatleri:


Müşteriye Fon Satış 
Gün içinde saat 13:30'a kadar talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki işgünü, saat 13:30'dan sonra talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki ikinci işgünü işlem gerçekleşecektir.


Müşteriden Fon Alış 
Gün içinde saat 13:30'a kadar talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki işgünü, saat 13:30'dan sonra talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki ikinci işgünü işlem gerçekleşecektir.