Ziraat Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

Ziraat Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

Fon Stratejisi

Fon portföyüne alınacak kamu ve özel kesim borçlanma senetlerinin seçiminde daha fazla faiz getirisi sağlaması beklenen sermaye piyasası araçlarıyla, değer artış kazancı sağlayacak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilecektir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir. Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak özel sektör borçlanma araçlarına, en fazla % 20’ si ise kamu ve/veya özel sektör para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%40 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi-Sabit+ %40 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi-Değişken+ %5 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi-91 Gün + %10 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt +%5 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi-TL olarak belirlenmiştir.

Fonun Bilgilendirme Tablosu

Halka Arz Tarihi 22.01.1990
Fon Kodu ZBT
Fon Toplam Değeri 9.407.958,78
Fon Birim Fiyatı 203,454916
Risk Değeri 2
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,74835
En Az Alınabilir Pay adedi Min 1 pay
En Az Satılabilir Pay adedi Min 1 pay

Fon Varlık Dağılımı

Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.

Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

İşlem Saatleri:


Müşteriye Fon Satış 
Gün içinde saat 13:30'a kadar talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki işgünü, saat 13:30'dan sonra talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki ikinci işgünü işlem gerçekleşecektir.


Müşteriden Fon Alış 
Gün içinde saat 13:30'a kadar talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki işgünü, saat 13:30'dan sonra talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki ikinci işgünü işlem gerçekleşecektir.