Ziraat Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Ziraat Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fon Stratejisi

Fon uzun vadede, ulusal pay piyasasında sermaye kazancı elde etmek amacıyla aktif yönetim tarzıyla yatırım yapmak hedefi ile yönetilir. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST Temettü Endeksi’nde işlem gören ortaklık payları arasından, fon portföy yöneticileri tarafından risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenlere yatırılır.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%90 BIST Temettü Endeksi + %10 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt olarak belirlenmiştir.

Fonun Bilgilendirme Tablosu

Halka Arz Tarihi 30.03.2001
Fon Kodu TZK
Fon Toplam Değeri 2.754.411
Fon Birim Fiyatı 0,103
Risk Değeri 6
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,25%
En Az Alınabilir Pay adedi 200
En Az Satılabilir Pay adedi 200

 

 

 

 

Fon Varlık Dağılımı

Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.

Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

İşlem Saatleri:


Müşteriye Fon Satış 
Gün içinde saat 13:30'a kadar talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki işgünü, saat 13:30'dan sonra talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki ikinci işgünü işlem gerçekleşecektir.


Müşteriden Fon Alış 
Gün içinde saat 13:30'a kadar talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki ikinci işgünü, saat 13:30'dan sonra talimat verildiğinde talep tarihinden sonraki üçüncü işgünü işlem gerçekleşecektir.