Değişken Fonlar
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuklara Yönelik Değişken Özel Fon
Yatırım Stratejisi

Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler tercih edilir. Fon portföyünün yönetiminde, tahvil ve bonolardaki yüksek faiz getirisinden yararlanmanın yanında piyasalardaki dalgalanmaları takip ederek ortaklık paylarına da yatırım yapar. Portföyde güncel verim eğrisine göre ideal ortalama vadeyi oluşturacak kamu ve/veya özel sektör borçlanma senetleri; Türk Devleti ve/veya özel sektör ve yabancı ülkeler tarafından ihraç edilen Eurobondlar’a yer verilebilir. Ortaklık payları ise Borsa İstanbul’da işlem gören BİST Tüm Endeks kapsamındaki ihraççı payları arasından seçilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz.


Yatırım Fonlarının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan Risk Değerleri ile Volatiliteleri şöyledir : (1 ile 7 arasında hesaplanan Risk Değerlerine en düşük risk "1" ile ifade edilirken en yükse risk "7" ile ölçülmektedir.) 

Fon Risk Değeri = 6  

 

Performans Sunuş Raporu 2017 Performans Sunuş Raporu 2016Sorumluluk BeyanıBağımsız Denetim Raporuİzahname Değişikliği 01.03.2016İzahname Değişikliği 11.08.2016İzahname Değişikliği 05.09.2016İzahname Değişikliği 12.06.2017
Fon Risk Göstergesi
Likit Fon Tahvil & Bono Fonu Başak Fon Karma Değer Fon Endeks
Fiyat: 0.016253
2741.00 (27.41 %)
14.12.2017
Başlangıç :
Bitiş :
Görünüm : 7 Gün | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl | 5 Yıl | Tümü
İşlem Esasları:

Fona ilk katılım sadece 18 yaşını doldurmamış küçükler adına yapılabilir. Fona katılım; 18 yaşını doldurmamış küçükler adına açılmış/açılacak yatırım hesabına katılma payı alım suretiyle gerçekleştirilecektir.

Fona ilk katılım sırasında küçük ile veli/vasi/vekilin kimlik belgesinin ibrazı ve Kurucu tarafından bu belgelerin alınması zorunludur. Sadece veli/vasi/vekilin veya veli/vasi/vekilin açıkça veya zımnen kabul ettiği üçüncü şahıslar küçük adına katılma payı alabilirler.

Adına yatırım hesabı açılmış ve katılma payı alımı yapılan küçükler, 18 yaşını doldurmalarından sonra da kendi adlarına fon katılma payı alım satımına devam edebilirler.

Ancak, 18 yaşını doldurmuş ve hesabındaki tüm katılma paylarını iade etmiş olan yatırımcılar, tekrar söz konusu fona ait katılma payı alım talimatı veremeyecektir.

18 yaşını doldurmamış küçüklere ait katılma paylarının kısmen ya da tamamen fona iadesi ve bedellerinin tahsili sadece küçüğün veli/ vasisi/ vekili tarafından yapılır.

Veli/vasi/vekil ya da üçüncü kişiler, küçük 18 yaşını doldurmadan, bizzat satın aldıkları katılma payları için, bozdurulmama şartı koyabilir ve bu şartı  sadece şartı koyan kişi bir defaya mahsus olmak üzere kaldırabilir.

 

İşlem Saatleri:


Ziraat Portföy Ziraat Portföy Büyüyen Çocuklara Yönelik Değişken Özel Fon katılma payı almak veya elden çıkarmak isteyen tasarruf sahipleri,

Gün içinde saat 13:30'a kadar talimat verdikleri takdirde;

İşlem Tipi                     

   Gerçekleşme tarihi

MÜŞTERİYE FON SATIŞ

   Talep tarihinden sonraki işgünü

MÜŞTERİDEN FON ALIŞ

   Talep tarihinden sonraki işgünü

 

 

Saat 13:30'dan sonra verilen talimatlar;

İşlem Tipi                            

   Gerçekleşme tarihi

MÜŞTERİYE FON SATIŞ

   Talep tarihinden sonraki ikinci işgünü

MÜŞTERİDEN FON ALIŞ

   Talep tarihinden sonraki ikinci işgünü