Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Serbest Fon
Yatırım Stratejisi

Fon katılım serbest fon olması dolayısıyla, yatırım öngörüsü doğrultusunda faize dayalı olmayan yerli ve yabancı kamu ve özel sektör TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, kira sertifikası (SUKUK)’na, katılma hesaplarına, BİST’ te işlem gören katılım 50 endeksi ortaklık payları ile Danışma Kurulunun icazet verdiği ortaklık paylarına, altın, gümüş ve diğer kıymetli madenler ile taraf olunacak sözleşmelere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.

 

Performans Sunuş RaporuSorumluluk BeyanıBağımsız Denetim Raporuİzahname Değişikliği 01.03.2016İzahname Değişikliği 11.08.2016İzahname Değişikliği 05.09.2016
Fon Risk Göstergesi
Likit Fon Tahvil & Bono Fonu Başak Fon Karma Değer Fon Endeks
Fiyat: 1.055205
201.00 (2.01 %)
22.03.2017
Başlangıç :
Bitiş :
Görünüm : 7 Gün | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl | 5 Yıl | Tümü

İşlem Saatleri:


Müşteriye Fon Satış 
Yatırımcılar belirlenen değerleme gününden 2(iki) iş günü öncesi saat 17:00’ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 2(iki) iş günü öncesi saat 17:00’den sonra iletilen talimatlar bir sonraki pay alım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Müşteriden Fon Alış 
Yatırımcılar belirlenen değerleme gününden 3(üç) iş günü öncesi saat 17:00’ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 3 (üç) işgünü öncesi saat 17:00’den sonra iletilen talimatlar bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.