Sabit Getirili Fonlar
Fon Türü 31.12.2015
Tarihli Değer
26.05.2016
Günlük Değer
Değişim
(%)
Ziraat Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0.0106280.0112625.97
Ziraat Portföy Borçlanma Araçları Fonu 0.0165820.0171613.49
Ziraat Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 156.686276163.8207604.55
Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 100.754949104.3816063.60
Ziraat Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 176.910990175.363108-0.87
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0.0121680.0126724.14
Değişken Fonlar
Fon Türü 31.12.2015
Tarihli Değer
26.05.2016
Günlük Değer
Değişim
(%)
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuklara Yönelik Değişken Özel Fon 0.0118810.0123063.58
Ziraat Portföy Birinci Değişken Fon 0.0167270.0169531.35
Ziraat Portföy İkinci Değişken Fon 49.32826149.6380590.63
Hisse Senedi Fonları
Fon Türü 31.12.2015
Tarihli Değer
26.05.2016
Günlük Değer
Değişim
(%)
Ziraat Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0.0891910.0975139.33
Ziraat Portföy BİST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon 0.0197760.02189710.73
Ziraat Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0.0694690.07796012.22
Ziraat Portföy Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0.9263621.04655312.97
Katılım Fonları
Fon Türü 31.12.2015
Tarihli Değer
26.05.2016
Günlük Değer
Değişim
(%)
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0.0146210.01686015.31
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0.0123830.0130065.03
Ziraat Portföy Kira Sertifikaları (SUKUK) Katılım Fonu 1.0062431.0376583.12
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 0.9920080.9929740.10
Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0.9155981.0039769.65
Ziraat Portföy Katılım Serbest Fon 1.0000001.0000000
Fon Sepeti Fonları
Fon Türü 31.12.2015
Tarihli Değer
26.05.2016
Günlük Değer
Değişim
(%)
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 0.9992761.0317793.25
Serbest Fonlar
Fon Türü 31.12.2015
Tarihli Değer
26.05.2016
Günlük Değer
Değişim
(%)
Ziraat Portföy Serbest Fon 1.0000001.0000000
Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. E.Y. Fonları
Fon Türü 31.12.2015
Tarihli Değer
26.05.2016
Günlük Değer
Değişim
(%)
Kamu Dış Borçlanma Araçları 0.0179560.0183722.32
Esnek Fon 0.0128550.0136296.02
Likit Esnek Fon 0.0139220.0144994.14
Kamu Borçlanma Araçları Fonu 0.0127720.0135526.11
Hisse Fon 0.0114530.0125759.80
Alternatif Standart Yatırım Fonu 0.0130190.0134383.22
Katkı Yatırım Fonu 0.0111680.0119296.81
Standart Yatırım Fonu 0.0117690.0123895.27
Alternatif Katkı Yatırım Fonu 0.0117970.0122914.19
Altın Fonu 0.0111480.01287215.46
Alternatif Esnek Fon 0.0179560.0183722.32