Sabit Getirili Fonlar
Fon Türü 30.12.2016
Tarihli Değer
14.12.2017
Günlük Değer
Değişim
(%)
Ziraat Portföy Borçlanma Araçları Fonu 0.0179210.02004311.84
Ziraat Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 169.500805183.6701398.36
Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 109.519550120.48992210.02
Ziraat Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 185.811091210.64368013.36
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0.0133950.01490911.30
Değişken Fonlar
Fon Türü 30.12.2016
Tarihli Değer
14.12.2017
Günlük Değer
Değişim
(%)
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuklara Yönelik Değişken Özel Fon 0.0127560.01625327.41
Ziraat Portföy İkinci Değişken Fon 51.79112660.17941316.20
Hisse Senedi Fonları
Fon Türü 30.12.2016
Tarihli Değer
14.12.2017
Günlük Değer
Değişim
(%)
Ziraat Portföy BİST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon 0.0217770.03117543.16
Ziraat Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0.0981160.14499247.78
Ziraat Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0.0785740.10593334.82
Katılım Fonları
Fon Türü 30.12.2016
Tarihli Değer
14.12.2017
Günlük Değer
Değişim
(%)
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0.0187800.02176915.92
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0.0129410.0141769.54
Ziraat Portföy Kira Sertifikaları (SUKUK) Katılım Fonu 1.0886201.1948649.76
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1.1774761.35348214.95
Ziraat Portföy Katılım Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0.9486011.27511334.42
Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu - 1.0549930
Fon Sepeti Fonları
Fon Türü 30.12.2016
Tarihli Değer
14.12.2017
Günlük Değer
Değişim
(%)
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1.0609311.20770713.83
Serbest Fonlar
Fon Türü 30.12.2016
Tarihli Değer
14.12.2017
Günlük Değer
Değişim
(%)
Ziraat Portföy Serbest Fon 1.0644401.1405047.15
Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. E.Y. Fonları
Fon Türü 30.12.2016
Tarihli Değer
14.12.2017
Günlük Değer
Değişim
(%)
Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 0.0212890.02485416.75
Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0.0139250.01640717.82
Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu 0.0152880.01704911.52
Kamu Borçlanma Araçları Fonu 0.0137750.0145845.87
Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 0.0127940.01854144.92
Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu 0.0140220.0152498.75
Katkı Yatırım Fonu 0.0122350.0132638.40
Standart Yatırım Fonu 0.0129740.0140468.26
Alternatif Katkı Yatırım Fonu 0.0129260.0142069.90
Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 0.0144560.01681616.33
Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0.0103170.01193215.65
Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu - 0.0110690
Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu - 0.0109230