Sabit Getirili Fonlar
Ziraat Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Yatırım Stratejisi

Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon yönetim stratejisi, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesi ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak kamu ve özel sektör orta vadeli sermaye piyasası araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı hedeflemektedir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir.

Fon Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu olması nedeniyle fon portföyünün; aylık ağırlıklı ortalama vadesi 91-730 gün olacak şekilde fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır.


Yatırım Fonlarının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan Risk Değerleri ile Volatiliteleri şöyledir : (1 ile 7 arasında hesaplanan Risk Değerlerine en düşük risk "1" ile ifade edilirken en yükse risk "7" ile ölçülmektedir.) 

Fon Risk Değeri = 2

 

Performans Sunuş Raporu 2017 Performans Sunuş Raporu 2016Sorumluluk BeyanıBağımsız Denetim Raporuİzahname Değişikliği 01.03.2016İzahname Değişikliği 05.09.2016İzahname Değişikliği 02.05.2017İzahname Değişikliği 12.06.2017
Fon Risk Göstergesi
Likit Fon Tahvil & Bono Fonu Başak Fon Karma Değer Fon Endeks
Fiyat: 183.670139
836.00 (8.36 %)
14.12.2017
Başlangıç :
Bitiş :
Görünüm : 7 Gün | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl | 5 Yıl | Tümü

İşlem Saatleri:

Ziraat Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu katılma payı almak veya elden çıkarmak isteyen tasarruf sahipleri,

Gün içinde saat 13:30'a kadar talimat verdikleri takdirde;

İşlem Tipi                                            Gerçekleşme tarihi

MÜŞTERİYE FON SATIŞ                                 Talep tarihinden sonraki işgünü

MÜŞTERİDEN FON ALIŞ                               Talep tarihinden sonraki işgünü

 

Saat 13:30'dan sonra verilen talimatlar;

İşlem Tipi                                            Gerçekleşme tarihi

MÜŞTERİYE FON SATIŞ                                 Talep tarihinden sonraki ikinci işgünü

MÜŞTERİDEN FON ALIŞ                               Talep tarihinden sonraki ikinci işgünü

 

gerçekleştirilmektedir.