Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. E.Y. Fonları
Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Yatırım Stratejisi

Büyüme amaçlı olan bu fon, portföyünün en az %80'ini İMKB'de işlem gören hisse senetlerine yatırarak sermaye kazancı elde etmeyi amaçlar.

Strateji: Fon portföyüne likiditesi fazla , büyüme potansiyeli yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapılarak sermaye kazancı elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Yatırımcı Profili: Hisse senedi riski almak isteyen ve yüksek getiri hedefleyen, agresif risk profiline sahip yatırımcılara uygun olan emeklilik yatırım fonudur.

Fon Risk Göstergesi
Likit Fon Tahvil & Bono Fonu Başak Fon Karma Değer Fon Endeks
Fiyat: 0.018541
4492.00 (44.92 %)
14.12.2017
Başlangıç :
Bitiş :
Görünüm : 7 Gün | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl | 5 Yıl | Tümü
Yatırım Sınırlamaları:
Varlık Türü En Az % En Çok %
Türk Hisse Senetleri 80 100
Kamu İç Borçlanma Senetleri 0 20
Kamu Dış Borçlanma Senetleri 0 20
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri 0 20
Ters Repo 0 20
Repo 0 10
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları/Fonları 0 20
Varant 0 15
Vadeli Mevduat (TL/Döviz)+Katılma Hesabı 0 20
Vadesiz Mevduat (TL/Döviz)+Katılma Hesabı 0 20
Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piy. Araçları 0 10
Borsa Para Piyasası İşlemleri 0 20
Menkul Kıymet+Yabancı+Borsa+Serbest+Koruma Amaçlı+Garantili Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20