İcazet Belgesi

İcazet Belgesi

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Danışma Kurulu hizmetini ISFA Danışma Kurulu’dan almaktadır.

Danışma Kurulu Üyeleri

Danışma Kurulu Başkanı

Prof. Dr.Hayrettin Karaman

Danışma Kurulu Üyesi

Prof Dr Hamdi Döndüren 

Danışma Kurulu Üyesi

Mehmet Odabaşı