Tinemis SARIHAN

Tinemis SARIHAN

Öğrenim

 • Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, 1997
 • Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı (MBA), 1998
 • Sermaye Piyasaları İleri Düzey Sertifikası
 • Sermaye Piyasaları Türev Araçlar Lisansı


Çalışma Deneyimi

 • Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür (09/2015-... )
 • Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen (03/2004-09/2015 )
 • Datek Menkul Değerler A.Ş. Hazine Müdürlüğü,Yönetmen (10/2002-03/2004)
 • Datek Menkul Değerler A.Ş. Hazine Müdürlüğü, Uzman (07/2000-10/2002)
 • Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine Müdürlüğü, Uzman Yardımcısı (09/1999-06/2000)
 • Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine Müdürlüğü, Sabit Getirili Menkul Kıymetler Operasyonu,(12/1998-09/1999)
 • Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (08/1998-12/1998)

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'de Portföy Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.