Ziraat Portföy Serbest Fon

Ziraat Portföy Serbest Fon

Fon Stratejisi

Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, borsa dışı sözleşmelere, vadeli işlem sözleşmelerine, opsiyon, saklı türev araç, swap sözleşmelerine, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemlerine, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlayarak portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Portföyde arbitraj olanaklarını TL ve döviz türev enstrümanlarında alınan korunma veya yatırım amaçlı pozisyonlarla destekleyerek, mutlak getiri yaratmak hedeflenmektedir. Fon Tebliğin 4. Maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlere yatırım yapılabilir.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi-TL %100

Fonun Bilgilendirme Tablosu

Halka Arz Tarihi 10.09.2015
Fon Kodu ZPA
Fon Toplam Değeri 111.494,08
Fon Birim Fiyatı 1,114941
Risk Değeri 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,2556
En Az Alınabilir Pay adedi Asgari 250.000 (25.000 adım)
En Az Satılabilir Pay adedi Asgari 25.000

Fon Varlık Dağılımı

Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.

Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

Şube Kanalı İle Müşteriye Fon Satış İşlemleri

Müşteriye Fon Satış

 

Talep Saati (T Günü) Talebin Gerçekleşe Günü Talebin Gerçekleşme Fiyatı

Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) iş günü öncesi saat 17:00'ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 2 (iki) iş günü öncesi saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar bir sonraki pay alım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Müşteriden Fon Geri Alış 

Talep Saati (T Günü) Talebin Gerçekleşe Günü Talebin Gerçekleşme Fiyatı

Yatırımcılar belirlenen değerleme gününden 3 (üç) iş günü öncesi saat 17:00'ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 3 (üç) iş günü öncesi saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 

*Sadece nitelikli yatırımcılara satılmaktadır.

  • Yatırım fonlarında elde edilen getiriden %10 stopaj kesintisi yapılmakta olup hisse senedi yoğun fonlarda bu oran %0 olarak uygulanmaktadır.
  • Sermaye şirketleri (anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler) için bu oran %0 olarak uygulanmaktadır.