Ziraat Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Ziraat Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80’i, devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün aralığındadır. Fon yönetim stratejisi kısa vadeli faiz getirisine yatırım yapmayı aynı zamanda günlük likidite ihtiyacını karşılamayı amaçlayan yatırımcıya portföydeki varlıkları farklılaştırarak katma değer yaratmayı hedeflemektedir. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan yatırım araçları dahil edilemez. Fona kaldıraç yaratan işlemlerden, ileri valörlü tahvil/bono alım işlemleri dahil edilebilir.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%40 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %40 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %20 BIST-KYD Repo (Brüt) olarak belirlenmiştir.

Fonun Bilgilendirme Tablosu

Halka Arz Tarihi 24.09.2012
Fon Kodu VKT
Fon Toplam Değeri 422.481.851,7
Fon Birim Fiyatı 0,018496
Risk Değeri 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,06%
En Az Alınabilir Pay adedi 1
En Az Satılabilir Pay adedi 1

Fon Varlık Dağılımı

Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.

Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

  • Yatırım fonlarında elde edilen getiriden %10 stopaj kesintisi yapılmakta olup hisse senedi yoğun fonlarda bu oran %0 olarak uygulanmaktadır.
  • Sermaye şirketleri (anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler) için bu oran %0 olarak uygulanmaktadır.