Strateji ve Araştırma

Strateji ve Araştırma

Ziraat Portföy Araştırma Birimi, yönetilen fonlar ve Özel Portföy müşterilerine sunmuş olduğu analizler ile Ziraat Portföy’ün sektörde farklılaşmasına imkan sağlamaktadır.

Araştırma Birimi, Türkiye ve Dünya ekonomilerinde meydana gelen politik ve makroekonomik gelişmelerin izlenmesi, analiz edilerek yorumlanması ile genel bir piyasa stratejisi geliştirmektedir.

Araştırma  Birimi, politik ve makroekonomik analizlerin yanı sıra, şirketler ve sektör temsilcilerini ziyaret ederek temel analizler yapar; hisse senedi fonları ve özel portföy yönetimi için yatırım yapılabilecek hisse senedi önerileri sunar. Önerilerin belirlenmesinde temel analizin yanı sıra teknik analiz ve sayısal analizlerden de yararlanılmaktadır. 

Araştırma  Birimi, Yatırım Komitesi ve Hisse Komitesi toplantılarını yönlendirmekte bu toplantılarda portföy yöneticilerine global ekonomi, Türkiye ekonomisi ve hisse senetleri ile ilgili analizler sunulmaktadır.

Araştırma  Birimi, hisse senetleri halka açık şirketlerin yanı sıra özel sektör tahvili ihraç etmiş veya ihraç etmekte olan şirketler ile görüşüp Sabit Getirili Fonlar ve Özel Portföy yönetimi için bu şirketler ile ilgili analizler yapmaktadır.