29.02.2024 Tarihli ZGG Fon Birim Pay Fiyatı

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.BGF Katılım Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun katılma payı alımına esas teşkil edecek 29.02.2024 tarihi itibariyle hesaplanan fon birim pay fiyatı 1,095045 TL'dir.