Ücretler ve Komisyonlar

Portföy Yönetim Ücreti:

Günlük portföy değerleri üzerinden BSMV ilave edilerek hesaplanır. Tahsilatlar dönemsel bazda yapılmakta olup, ara dönemde portföy yönetiminden ayrılmak durumunda olan yatırımcılar için yalnızca portföy yönetiminde kaldıkları süre için yönetim ücreti alınır.


Performans Ücreti:

Portföyün getirisinin karşılaştırma ölçütünü (benchmark) geçmesi durumunda, getiri ile benchmark arasında elde edilen getiri farkının belli bir yüzdesi performans ücreti olarak tahsil edilir. Performans ücretleri her altı aylık dönemin sonunda kesilir.


İşlem Komisyonları:

Portföy yönetimi dahilinde yapılan tüm menkul kıymet ve diğer işlemler için işlemin yapıldığı aracı kuruluşlara ödenen işlem komisyonlarıdır.