Yatırım Danışmanlığı

Yatırım Danışmanlığı, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve yatırım bankaları tarafından, Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi imzalamış olan müşterilere verilebilir. Yatırım Danışmanlığı Hizmeti verecek Kurumların öncelikle SPK’dan izin almaları gerekmektedir. Bu sözleşme imzalanmadan ve danışmanlık hizmeti verilmeden önce yatırımcının, yatırım amaçları, beklentileri, mali durumu, bilgi ve tecrübesi ile yetkili kuruluşun verdiği hizmetin uyum değerlendirmesi olan “Yerindelik Testi” yapılması zorunludur.

Yatırım danışmanlığı; bir danışmanlık sözleşmesi kapsamında, müşterilere sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve benzeri konularda yönlendirici nitelikte yazılı veya sözlü yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulmasıdır.

Yatırım danışmanlığı çalışmaları kapsamında Ziraat Portföy Yönetimi olarak ;

Özel tasarlanmış portföy yönetimi stratejilerini,

Kuruma özel çeşitli raporlama hizmetlerini,

Yatırımcılara portföyleri ile ilgili bir parasal hareket içine girmeksizin portföylerin yönetimi hakkında özel tasarlanmış çözümler önermekte ve kurumlara özgü raporlar hazırlamaktayız.