Ziraat Portföy Büyüyen Çocuklara Yönelik Değişken Özel Fon

Ziraat Portföy Büyüyen Çocuklara Yönelik Değişken Özel Fon

Fon Özet Bilgileri

Fon Stratejisi

Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler tercih edilir. Fon portföyünün yönetiminde, tahvil ve bonolardaki yüksek faiz getirisinden yararlanmanın yanında piyasalardaki dalgalanmaları takip ederek ortaklık paylarına da yatırım yapar. Portföyde güncel verim eğrisine göre ideal ortalama vadeyi oluşturacak kamu ve/veya özel sektör borçlanma senetleri; Türk Devleti ve/veya özel sektör ve yabancı ülkeler tarafından ihraç edilen Eurobondlar’a yer verilebilir. Ortaklık payları ise Borsa İstanbul’da işlem gören BİST Tüm Endeks kapsamındaki ihraççı payları arasından seçilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

Fonun karşılatırma ölçütü bulunmamaktadır. Fonun eşik değeri;KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi-365 Gün olarak belirlenmiştir.

 

Fon Kodu TZC
Fon Toplam Değeri 31717994,75
Fon Birim Fiyatı 0,242953
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,46
En Az Alınabilir Pay adedi 100 Pay ve Katları
En Az Satılabilir Pay adedi 100 Pay ve Katları

Fon Varlık Dağılımı

  • Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
  • Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  • Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
Müşteriye Fon Satış
Talep Saati (T Günü) Talebin Gerçekleşme Günü Talebin Gerçekleşme Fiyatı
13:30'dan önce (T+1) Günü (T+1) Fiyatı
13:30'dan Sonra (T+2) Günü (T+2) Fiyatı
Müşteriden Fon Geri Alış
Talep Saati (T Günü) Talebin Gerçekleşme Günü Talebin Gerçekleşme Fiyatı
13:30'dan önce (T+1) Günü (T+1) Fiyatı
13:30'dan Sonra (T+2) Günü (T+2) Fiyatı