Ziraat Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu

Ziraat Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu

Fon Stratejisi

Fon kısa vadeli borçlanma araçları fonu olması nedeniyle fon portföyünün; aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Piyasa koşullarına bağlı olarak, belirli dönemlerde fon portföyü ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarından oluşabilir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez.

Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilemez.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%40 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi+ %35 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %5 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %15 BIST-KYD  Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi olarak belirlenmiştir.

Fon Kodu VKT
Fon Toplam Değeri 2376492271,28
Fon Birim Fiyatı 0,048824
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,252
En Az Alınabilir Pay adedi 100 Pay ve Katları
En Az Satılabilir Pay adedi 100 Pay ve Katları

Fon Varlık Dağılımı

  • Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
  • Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  • Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
Müşteriye Fon Satış
Talep Saati (T Günü) Talebin Gerekleşme Günü Talebin Gerçekleşme Fiyatı
İş Günleri 09:00-14:00 (T) Günü (T) Fiyatı
Müşteriden Fon Geri Alış
Talep Saati (T Günü) Talebin Gerçekleşme Günü Talebin Gerçekleşme Fiyatı
İş Günleri 09:00-14:00* (T) Günü (T) Fiyatı
     
Doğrudan Bankacılık Kanalları (ATM, İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı) Saatleri
İşlem Saati Müşteriye Fon Satış Müşteriden Fon Geri Alış
Gerçekleşme Tarihi Gerçekleşme Fiyatı Gerçekleşme Tarihi Gerçekleşme Fiyatı
İş Günleri 09:00-14:00  İşlemin yapıldığı gün        İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen fiyat İşlemin yapıldığı gün    İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen fiyat
14:00-18:00 Fon fiyatının belirlendiği saatler arası* İşlemin yapıldığı gün İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen fiyat İşlemin yapıldığı gün İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen fiyat
18:00-24.00 Fon fiyatının belirlendiği sat ile bir sonraki ilk iş günü İşlemin yapıldığı gün Sonraki iş günü için ilan edilen fiyat İşlemin yapıldığı gün Son iş günü ile sonraki ilk iş günü için ilan edilen fiyatttan küçük olanı
İş günlerinde 24.00-18:00 İşlemin yapıldığı gün O iş günü için ilan edilen fiyat İşlemin yapıldığı gün O iş günü için ilan edilen fiyat

* 14:00-18:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde fon portföyüne iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz.

*** Tatil günlerinde, müşteriye fon katılma payı satımı tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden, müşteriden fon katılma payı geri alımı tatilden önceki işgünü için hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilecektir.