Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fon Özeti Bilgileri

Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, BIST Katılım 100 Endeksine (XK100) dahil yerli ortaklık payları ve BIST Katılım 30 Endeksini (XK030) veya XK100 endeksini takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları arasından fon portföy yöneticileri tarafından temel ve faktör analizleri kullanılarak risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenlere yatırılır.Ayrıca, Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST Katılım 100 Endeksine (XK100) dahil yerli ortaklık payları ile Danışma Komitesinin icazet verdiği ortaklık paylarına ve BIST Katılım 30 Endeksini (XK030) veya XK100 endeksini takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarına yatırılır.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%90 BIST Katılım 100 Getiri Endeksi (XK100) + %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

 

Fon Kodu ZPE
Fon Toplam Değeri 733022902,21
Fon Birim Fiyatı 22,259446
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,252
En Az Alınabilir Pay adedi 1 Pay ve Katları
En Az Satılabilir Pay adedi 5 Pay ve Katları

Fon Varlık Dağılımı

  • Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
  • Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  • Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
Müşteriye Fon Satış
Talep Saati (T Günü) Talebin Gerçekleşme Günü Talebin Gerçekleşme Fiyatı
13:30'dan önce (T+1) Günü (T+1) Fiyatı
13:30'dan Sonra (T+2) Günü (T+2) Fiyatı
Müşteriden Fon Geri Alış
Talep Saati (T Günü) Talebin Gerçekleşme Günü Talebin Gerçekleşme Fiyatı
13:30'dan önce (T+2) Günü (T+1) Fiyatı
13:30'dan Sonra (T+3) Günü (T+2) Fiyatı
Doğrudan Bankacılık Kanalları (ATM, İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı) Saatleri
İşlem Saati Müşteriye Fon Satış Müşteriden Fon Geri Alış
Gerçekleşme Tarihi Gerçekleşme Fiyatı Gerçekleşme Tarihi Gerçekleşme Fiyatı
09:00 - 13:28 Talep tarihinden sonraki iş günü Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat
13:30 - 00:00 Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü ilan edilen Fiyat Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü ilan edilen Fiyat
00:01 - 08:59 Talep tarihinden sonraki iş günü Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat
Vergilendirme
Gerçek Kişi Tüzel Kişi

Alım-Satım Kazancınıza Uygulanacak Stopaj Oranı

%0* %0

 

*Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi uyarınca "Hisse Senedi Yoğun Fon" niteliğine sahip fonların katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında gelir vergisi tevfikatı uygulanır.