Katılım Fonları

Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu

Ziraat Portföy Kira Sertifikaları (SUKUK Katılım Fonu)

Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)

Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu

Ziraat Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu

Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu

Ziraat Portföy Çoklu Varlık Birinci Katılım Fonu

Ziraat Portföy Çoklu Varlık İkinci Katılım Fonu