Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu

Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu

Fon Özeti Bilgileri

Fon Stratejisi

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %70 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Fon Kodu ZBJ
Fon Toplam Değeri 22968399381,31
Fon Birim Fiyatı 1,947534
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 0,489
En Az Alınabilir Pay adedi 1 Pay ve Katları
En Az Satılabilir Pay adedi 1 Pay ve Katları

Fon Varlık Dağılımı

  • Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
  • Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  • Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
Müşteriye Fon Satış
Talep Saati (T Günü) Talebin Gerçekleşme Günü Talebin Gerçekleşme Fiyatı
13:30'dan önce (T) Günü (T) Fiyatı
13:30'dan Sonra (T+1) Günü (T+1) Fiyatı
Müşteriden Fon Geri Alış
Talep Saati (T Günü) Talebin Gerçekleşme Günü Talebin Gerçekleşme Fiyatı
13:30'dan önce (T) Günü (T) Fiyatı
13:30'dan Sonra (T+1) Günü (T+1) Fiyatı
Doğrudan Bankacılık Kanalları (ATM, İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı) Saatleri
İşlem Saati Müşteriye Fon Satış Müşteriden Fon Geri Alış
Gerçekleşme Tarihi Gerçekleşme Fiyatı Gerçekleşme Tarihi Gerçekleşme Fiyatı
09:00 - 13:28 İşlemin Yapıldığı Gün İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen fiyat İşlemin Yapıldığı Gün İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen fiyat
13:30 - 00:00 Talep tarihinden sonraki birinci iş günü Talep tarihinden sonraki  iş günü ilan edilen Fiyat Talep tarihinden sonraki birinci iş günü Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen Fiyat
00:01 - 08:59 İşlemin Yapıldığı Gün İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen fiyat İşlemin Yapıldığı Gün İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen fiyat