Ziraat Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu

Ziraat Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu

Fon Özeti Bilgileri

Fon Stratejisi

Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak; emtiaya (altın ve gümüş dahil) yatırım yapan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme sonucu yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki borsa yatırım fonlarına ve yatırım fonuna yapılacak yatırımlar ile yatırımcının emtia piyasalarındaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

Fonun karşılaştırma ölçütü %60 Bloomberg Commodity Index Total Return + %30 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi olarak belirlenmiştir.

Fon Kodu ZCN
Fon Toplam Değeri 9825743,77
Fon Birim Fiyatı 0
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,599
En Az Alınabilir Pay adedi 100 Pay ve Katları
En Az Satılabilir Pay adedi 100 Pay ve Katları

Fon Varlık Dağılımı

  • Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
  • Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Müşteriye Fon Satış

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

 

Müşteriden Fon Geri Alış

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’ dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BİST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.