Ziraat Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu

Ziraat Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu

Fon Özeti Bilgileri

Fon Stratejisi

Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak; emtiaya (altın ve gümüş dahil) yatırım yapan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme sonucu yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki borsa yatırım fonlarına ve yatırım fonuna yapılacak yatırımlar ile yatırımcının emtia piyasalarındaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir.

Fon’un; enerji alanında (petrol, doğalgaz vb.), tarım, hayvancılık ve gıda ürünleri alanında (mısır, soya fasulyesi, buğday, pirinç, kakao, kahve, pamuk, şeker, et vb.), altın, gümüş ve diğer kıymetli madenler ile metaller alanında (bakır, platin, paladyum, alüminyum, çinko vb.) yapacağı yatırımlar Fon yatırım stratejisi kapsamındadır.

Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme sonucu yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki borsa yatırım fonlarına ve yatırım fonuna yapılacak yatırımlar ile yatırımcının emtia piyasalarındaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

Fonun karşılaştırma ölçütü %60 Bloomberg Commodity Index Total Return + %30 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi olarak belirlenmiştir.

Fon Kodu ZCN
Fon Toplam Değeri 358589353,3
Fon Birim Fiyatı 1,940017
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,599
En Az Alınabilir Pay adedi 100 Pay ve Katları
En Az Satılabilir Pay adedi 100 Pay ve Katları

Fon Varlık Dağılımı

  • Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
  • Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  • Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

Müşteriye Fon Satış

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların, Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve/veya New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Yatırımcıların, Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve/veya New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İşlem yapılan piyasaların ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye’de resmi tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

 

Müşteriden Fon Geri Alış

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların, Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve/veya New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Yatırımcıların, Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve/veya New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İşlem yapılan piyasaların ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye’de resmi tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Yatırımcıların katılma payı bedelleri; iade talimatının, Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve/veya New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ saat 13.30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının işlem yapılan piyasaların açık olduğu günlerde saat TSİ 13.30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve/veya New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange’in (LSE) tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artar.

Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

Ödeme günü para transfer sistemi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün ödenir.