Ziraat Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu

Ziraat Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu

Fon Özeti Bilgileri

Fon Stratejisi

Yatırım stratejisi uyarınca Fon, yatırım tercihlerinde Sürdürülebilir Gelecek (“Sustainable Future”) anlayışıyla hareket etmeyi ve bu kapsamda gerçekleştireceği varlık seçimleriyle, yüksek finansal performans hedeflemenin yanında çevresel, sosyal ve/veya kurumsal yönetim ilkelerini (ESG: Environmental, Social, Governance) yatırım kararlarına entegre etmiş olan şirketlere yatırım yapmayı hedeflemektedir. Fon, bu yatırım hedefini gerçekleştirmek amacıyla ağırlıklı olarak yurt içi ve/veya yurtdışı sürdürülebilirlik ve/veya ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına, ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş yatırım fonlarına ve sürdürülebilirlik endekslerine dahil şirketlerin ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırım fonlarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo Sertifikalarına yatırım yapacaktır. Bu yatırım stratejisi ile Fon, hem makul bir getiri sağlamayı hem de sürdürülebilir bir gelecek için şirketlerin ESG konularında hassasiyet göstermesinin teşvik edilmesine destek olmayı amaçlamaktadır.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

Fonun karşılatırma ölçütü bulunmamaktadır. Fonun eşik değeri; %60 S&P 500 ESG Net Total Return Index (SPXESUN) + %30 BIST Sürdürebilirlik Getiri Endeksi + %10 BIST - KYD Repo Brüt Endeksi'dir

Fon Kodu ZSG
Fon Toplam Değeri 89551398,99
Fon Birim Fiyatı 2,557508
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2
En Az Alınabilir Pay adedi 100 Pay ve Katları
En Az Satılabilir Pay adedi 100 Pay ve Katları

Fon Varlık Dağılımı

  • Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
  • Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  • Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

Müşteriye Fon Satış

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların, Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Yatırımcıların, Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İşlem yapılan piyasaların ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye’de resmi tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Müşteriden Fon Geri Alış

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların, Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Yatırımcıların, Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İşlem yapılan piyasaların ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye’de resmi tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Yatırımcıların katılma payı bedelleri; iade talimatının, Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ saat 13.30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının işlem yapılan piyasaların açık olduğu günlerde saat TSİ 13.30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange’in (LSE) tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artar.

Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

Ödeme günü para transfer sistemi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün ödenir.