Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Fon Özeti Bilgileri

Fon Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi, halka açık olan veya olmayan yurt içinde kurulu büyüme potansiyeli yüksek ve mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken şirketlere sermaye koymayı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına da yatırım yapabilir.

Fon'un yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler; enerji, teknoloji, iletişim, sağlık ve savunma sanayii sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilir.

Fon ayrıca, erken aşamadaki gelişme potansiyeli olan buluşların ticarileştirilmesi amacına yönelik olarak; erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve/veya teknolojilerinin ticarileştirilmesi kapsamında bu faaliyetleri yürüten girişim şirketlerine yatırım yapabilir.

Yatırım yapılabilecek şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler; kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun, rekabetçi olmak, marka değeri oluşturma gücüne ve sürdürülebilir şekilde katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip bulunmaktır.

Yatırımlardan çıkış stratejileri de halka arz, borsa dışında satış, kurucu ortağa ve/veya stratejik ortağa ve/veya finansal ortağa satış olacaktır.

Fon Kodu ZTA
Fon Toplam Değeri 404594742,05
Fon Birim Fiyatı 15,077076
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2
En Az Alınabilir Pay adedi 1000000000 Pay ve Katları
En Az Satılabilir Pay adedi 3000000 Pay ve Katları

Fon Varlık Dağılımı

  • Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
  • Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.