Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Fonlabüyüsün Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Fonlabüyüsün Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Fon Özeti Bilgileri

Fon Stratejisi

Kurumsal alıcıları hedefleyen ve endüstriyel çözümleri ve mühendislik ürünlerini üreten girişim şirketleri ve KOBİ'ler; Fon'un öncelikli yatırım hedefleridir. Sektörel olarak geniş kapsamlı yatırımlar hedeflenmekle birlikte, bazı sektörlere öncelik verilmesi planlanmaktadır.

Küresel pazar hedefleyen söz konusu girişim şirketlerine; ölçülebilir performansa dayalı olarak satış, karlılık ve büyüme hedefleri ölçeğinde sermaye aktarımları yapılarak, yatırım riski en aza indirgenecektir. Söz konusu şirketlere (piyasa koşulları altında mümkün olduğunca) ilk müşteriler kazanıldıktan sonra veya ilk müşteriler ile anlaşma sağlama aşamasında yatırım yapılması tercih edilecektir.

Yatırım yapılacak girişim şirketlerinin:

 finansal olarak sağlıklı iş modeline sahip olması,

 sektörlerindeki değer zincirinde stratejik olarak savunulabilir bir konumda olmaları,

 kurumsal yönetişim, şeffaflık ve dürüstlük kriterlerine uyması,

hedeflenmektedir. Yatırımlarda InvestEurope risk ve yatırım yönetimi kuralları ile sosyal yatırım (Impact Investment) stratejisi gözetilecek olup, gerek Fon'un gerekse yatırım yapılan şirketlerin Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesi (UN Global Compact) ile uyumlu olarak faaliyet göstermeye gayret edecek olup, Sorumlu / Sürdürülebilir Yatırım (ESG / SI) prensipleri göz önüne bulundurulacaktır. Öte yandan, Fonun yatırımlarının, ağırlıklı olarak "Fonlabüyüsün Kitle Fonlaması Platformu" aracılığıyla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Fon Kodu ZR1
Fon Toplam Değeri 34355457,65
Fon Birim Fiyatı 1,454124
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 0,5
En Az Alınabilir Pay adedi 1000000000 Pay ve Katları
En Az Satılabilir Pay adedi 100000 Pay ve Katları

Fon Varlık Dağılımı

  • Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
  • Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.