Şirket Profili

Finansal Veriler ve Şirket Ortaklık Yapısı

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş., Ziraat Bankası'nın %74,9 oranında iştiraki olup, 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla temel finansal verileri ve şirket ortaklık yapısı aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Finansal Değerler  
Ödenmiş sermayesi :    100.000.000 TL
Özkaynakları :    734.075.531 TL
Toplam aktifleri :    897.414.293 TL

 

 Şirket Ortaklık Yapısı

 
Ortağın Unvanı Ortaklık Payı Pay Miktarı(TL)
Ziraat Bankası %74,9 74.900.000
Ziraat Yatırım Menkul Değ. A.Ş. %24,9 24.900.000
Halk Yatırım Menkul Değ. A.Ş. %0,1 100.000
Armağan Yücel Samancı %0.1 100.000
Toplam %100 100.000.000

 

Yönettiğimiz Fonlar

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. geniş ürün yelpazesi, yatırım yönetimindeki uzmanlığı ile lider Portföy Yönetim şirketlerinden biridir.

Ziraat Portföy Yönetimi’nde tüm fon ve portföyler konusunda uzman profesyoneller tarafından yönetilmekte olup, global piyasaların takibi, araştırma ve analizler, risk yönetimi ve doğru zamanda doğru kararların etkin bir şekilde uygulaması suretiyle yatırımcılara kaliteli hizmet sunulması hedeflenmektedir.

Sermayesi 100 milyon TL olan Şirket, Ziraat Portföy'ün yöneticiliğini yaptığı 74 adet yatırım fonu, 12 adet borsa yatırım fonu, 4 adet gayrimenkul yatırım fonu, 3 adet girişim sermayesi yatırım fonu, Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.’ye ait 33 adet emeklilik yatırım fonu ile 10 adet OKS emeklilik yatırım fonu,  Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş’ye ait 6 adet emeklilik yatırım fonu ve 49 adet tüzel kişi, 45 adet bireysel portföyü yönetmektedir. (31.03.2024 itibariyle)

Şirketimizin yönetimi altındaki varlıkların toplam büyüklüğü 31 Mart 2024 itibarıyla  814,8 milyar TL olup, %19,48'lik sektör payı ile 65 portföy yönetim şirketi arasında lider konumdadır. 

 

  • Ziraat Portföy'ün yöneticisi olduğu 74 adet Yatırım Fonu, 12 adet Borsa Yatırım Fonu, 4 adet Gayrimenkul Yatırım Fonu ve 3 adet Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olmak üzere toplamda 247,5 milyar TL büyüklüğünde fon yönetmektedir.
  • Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.’ye ait 33 adet Emeklilik Yatırım Fonu ve 10 adet OKS Emeklilik Yatırım Fonu, Bereket Emeklilik Hayat A.Ş.’ye ait 6 adet emeklilik yatırım fonu ile yaklaşık 189,3 milyar TL büyüklüğünde fon yönetmektedir.
  • 49 adet tüzel kişi portföyü ve 45 adet bireysel portföy ile toplam 377,9 milyar TL büyüklüğünde fon yönetmektedir.