Strateji ve Araştırma

Ziraat Portföy Araştırma ve Strateji Geliştirme Birimi, kuruma ve Özel Portföy müşterilerine sunmuş olduğu analizler ile Ziraat Portföy’ün sektörde farklılaşmasına imkan sağlamaktadır.

Ziraat Portföy Araştırma ve Strateji Geliştirme Birimi (ya da sadece Birim), Türkiye ve Dünya ekonomilerinde meydana gelen politik ve makroekonomik gelişmelerin izlenmesi, analiz edilerek yorumlanması ile genel bir piyasa stratejisi geliştirmektedir.

Birim, kurum görüşünü oluşturacak bir varlık dağılımı sunar. Önerilerin belirlenmesinde sayısal analizlerden yararlanılmaktadır.

Birim, Yatırım Komitesi ve varlık sınıfı bazlı komite toplantılarını yönlendirmekte, oluşturduğu varlık dağılımını bu toplantılarda portföy yöneticileri ile paylaşırken global ekonomi, Türkiye ekonomisi ve piyasa dinamikleri ilgili analizler sunmaktadır.

Birim, yeni sermaye piyasası araçlarının geliştirilmesi, profesyonel portföy yönetimi yaklaşımının mümkün olduğunca geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşması, finansal okur-yazarlığın artması için de çalışmalarını sürdürmektedir.