Yatırım Felsefesi

Yatırım Felsefemizin temeli, takım + süreç + performans üzerine kuruludur.

Yatırım Felsefesi

Ziraat Portföy, yatırım yaptığı alanlarda ölçütleri geçmeyi ve düşük volatiliteli getiri sunmayı hedefler. Hedefler orta/uzun vadeli olmakla birlikte kısa vadede oluşabilecek fırsatların değerlendirilmesi de önem taşır. Ziraat Portföy, riske ayarlı en yüksek getirileri elde etmeyi hedefler.

Ziraat Portföy, davranışsal kalıpların etkisini minimize edecek sayısal tekniklere dayalı modeller kullanarak yatırım araçlarını seçer ve portföy dağılımlarını belirler. Kararların oluşturulmasında ve zamanlama yönetiminde temel ve teknik analiz yöntemleri yoğun olarak kullanılır.

Risk yönetimi, portföy yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır. SPK tarafından belirlenen risk ölçütleri Risk birim yetkilisi tarafından, günlük, haftalık, aylık ve yıllık bazda takip edilerek; Fon Yönetim Birimine, üst yönetimine ve Yönetim Kurulu’na raporlanarak bilgilendirme yapılır.

Yatırım kararlarının devamlılığı esas olmakla beraber değişen piyasa koşullarına göre etkin portföy yönetimi benimsenmiştir alınan kararlar risk yönetimi uygunluğu gözetilerek uygulanır.

Ziraat Portföy, bağımsız düşünceyi ve analizi benimser

Yatırım kararlarımız bağımsızdır. Yatırım kararları, tüm olasılıkların değerlendirildiği yatırım ve strateji komitelerince alınır.

Yatırım felsefemiz piyasanın yönünü tahmin etmek için davranışsal kalıpların etkisini nötralize etmeyi önemli prensiplerden biri olarak kabul eder. Zamanlama, risk yönetimi, portföyleri dengeleme ve performans yatırım sürecinin diğer yapı taşlarıdır.

Ziraat Portföy, yaratıcı ürün ve çözümler ortaya çıkararak farklılık yaratır.

Hisse seçim kriterleri likidite, beta, alfa değerlerini dikkate alır.

Yönlü (directional) sadece uzun, riskten korunmacı, çift-hisse işlemi (pair trade) ve karşıt-düşünce(contrarian) stratejileri yoğun olarak kullanılır.