Ziraat Portföy Başak Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon

Ziraat Portföy Başak Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon

Fon Özeti Bilgileri

Fon Stratejisi

Fon katılım serbest fon olması dolayısıyla, yatırım öngörüsü doğrultusunda ağırlıklı olarak kısa vadeli yerli kamu ve/veya özel sektör kira sertifikalarına, TL cinsi katılma hesaplarına, gelir ortaklığı senetlerine, faizsiz ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler ile ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı amaçlamaktadır.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

Fonun karşılatırma ölçütü bulunmamaktadır. Fonun eşik değeri; BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi'dir

Fon Kodu ZP5
Fon Toplam Değeri
Fon Birim Fiyatı 0
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1
En Az Alınabilir Pay adedi 100 Pay ve Katları
En Az Satılabilir Pay adedi 10000000000 Pay ve Katları

Fon Risk Seviyesi

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  • Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.