Ziraat Portföy Başak Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

Ziraat Portföy Başak Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

Fon Özeti Bilgileri

Fon Stratejisi

Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda ağırlıklı olarak kısa vadeli yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına, TL cinsi mevduata ve para piyasası araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı amaçlamaktadır. Portföyde arbitraj olanaklarını TL cinsi türev enstrümanlarında alınan korunma veya yatırım amaçlı pozisyonlarla destekleyerek, mutlak getiri yaratmak hedeflenmektedir.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

Fonun karşılatırma ölçütü bulunmamaktadır. Fonun eşik değeri; BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir

Fon Kodu ZP4
Fon Toplam Değeri
Fon Birim Fiyatı 0
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1
En Az Alınabilir Pay adedi 100 Pay ve Katları
En Az Satılabilir Pay adedi 10000000000 Pay ve Katları

Fon Risk Seviyesi

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  • Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.