Ziraat Portföy Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon

Ziraat Portföy Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon

Fon Özeti Bilgileri

Fon Stratejisi

Fon katılım serbest fon olması dolayısıyla, yatırım öngörüsü doğrultusunda faize dayalı olmayan yerli ve yabancı kamu ve özel sektör TL ve döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, kira sertifikalarına (SUKUK), katılma hesaplarına, Danışma Komitesinin icazet verdiği ortaklık paylarına, altın, gümüş ve diğer kıymetli madenler ile taraf olunacak sözleşmelere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

Fonun karşılatırma ölçütü bulunmamaktadır. Fonun eşik değeri; BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı EUR Endeksi'dir

Fon Kodu ZKK
Fon Toplam Değeri 699853559,79
Fon Birim Fiyatı 14,858712
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 0,3
En Az Alınabilir Pay adedi 1 Pay ve Katları
En Az Satılabilir Pay adedi 10 Pay ve Katları

Fon Varlık Dağılımı

  • Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
  • Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  • Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.