Ziraat Portföy Kehribar Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon

Ziraat Portföy Kehribar Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon

Fon Özeti Bilgileri

Fon Stratejisi

Fon katılım serbest fon olması dolayısıyla, yatırım öngörüsü doğrultusunda ağırlıklı olarak kısa vadeli yerli kamu ve/veya özel sektör TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, kira sertifikalarına (SUKUK), katılma hesaplarına, yatırım vekaleti hesaplarına, murabaha işlemlerine, Borsa İstanbul A.Ş.’de yer alan taahhütlü işlemler piyasasında yapılacak taahhütlü işlemlere, vaad sözleşmelerine, gelir ortaklığı senetlerine, faizsiz ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler ile ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

Fonun karşılatırma ölçütü bulunmamaktadır. Fonun eşik değeri; BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi + %1'dir

Fon Kodu ZP8
Fon Toplam Değeri 150697465,98
Fon Birim Fiyatı 1,578539
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 0,3
En Az Alınabilir Pay adedi 1 Pay ve Katları
En Az Satılabilir Pay adedi 1 Pay ve Katları

Fon Varlık Dağılımı

  • Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
  • Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  • Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.


 

  

Müşteriye Fon Satış
Talep Saati (T Günü) Talebin Gerçekleşme Günü Talebin Gerçekleşme Fiyatı
13:30'dan önce (T) Günü (T) Fiyatı
13:30'dan Sonra (T+1) Günü (T+1) Fiyatı
Müşteriden Fon Geri Alış
Talep Saati (T Günü) Talebin Gerçekleşme Günü Talebin Gerçekleşme Fiyatı
13:30'dan önce (T) Günü (T) Fiyatı
13:30'dan Sonra (T+1) Günü (T+1) Fiyatı
Doğrudan Bankacılık Kanalları (ATM, İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı) Saatleri
İşlem Saati Müşteriye Fon Satış Müşteriden Fon Geri Alış
Gerçekleşme Tarihi Gerçekleşme Fiyatı Gerçekleşme Tarihi Gerçekleşme Fiyatı
09:00 - 13:28 İşlemin Yapıldığı Gün İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen fiyat İşlemin Yapıldığı Gün İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen fiyat
13:30 - 00:00 Talep tarihinden sonraki birinci iş günü Talep tarihinden sonraki  iş günü ilan edilen Fiyat Talep tarihinden sonraki birinci iş günü Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen Fiyat
00:01 - 08:59 İşlemin Yapıldığı Gün İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen fiyat İşlemin Yapıldığı Gün İşlemin yapıldığı gün için ilan edilen fiyat